I. Yasal Dayanak:

Cedemex 2 Ağustos 2003 tarihinde Devlet Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiştir: “…Cedemex rehabilitasyon sendromu semptomlarının büyük çoğunluğunu özellikle de parestezi ve uyuşturucu bağımlılığı semptomlarını iyileştirmektedir…”

2004-2007 yıllarında Vietnam ve Çin arasındaki uzun süreli 5. Protokol kapsamında Çinli bilim adamları ve  Devlet Bilim Kurulu’nun “Cedemex’in Uyuşturucu Rehabilitasyon Etki Mekanizması” araştırmasına göre:

  • Cedemex güvenli, alışkanlık yapmayan ve beyin hipofiz bezlerinin endorfin ve dopamin seviyesini stabilize eden bir ilaç olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla parestezi sendromu stabilize edilmiştir.
  • Cedemex ayrıca yeniden bağımlılığı engelleyen Koşullu Hobi Pozisyon Yöntemi deneylerine göre de ruhsal bağımlılığa karşı etkilidir. Bu konuda yapılan araştırma Vietnam Sağlık Bakanlığı 2005/7 sayılı derginin 31. Sayfasında yayınlanmıştır.
  • Cedemex 2004 yılından itibaren Vietnam Uyuşturucu Bağımlılığı merkezinde kullanılmaktadır. Vietnam Sağlık Bakanlığı’nın 2 Temmuz 2008 tarihli ve 2406/QD sayılı kararıyla Vietnam Toplum ve Sağlık merkezlerinde de kullanımına başlanmıştır.

II. Gönüllü Rehabilitasyon Merkezlerindeki Koşullar

1. Hastalar rehabilitasyon konusunda istekli ve kararlı olmalıdırlar.

2. Aile en azından 6 ay süre içerisinde bağımlılıkla mücadeleye destek verecek koşul ve imkânlara sahip olmalıdır.

3. Rehabilitasyon sürecinin özellikle ilk 4 gününde hastalara özel bir oda ayrılabilmeli ve hastanın diğer insanlara ulaşmasını sağlayabilecek telefon vb. iletişim araçlarına ulaşım imkânı olmamalıdır.

4. Tedavi sürecinin başarılı olabilmesi için çalışan ya da okuyan hastaların en az 6 ay süreyle iş ya da okul ortamından uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

5. Gönüllü olan bağımlıların normal doz kullanımına geçmeden önce krizleri rahat atlatabilmesi amacıyla en az 4 günlüğüne merkezlerde ya da evlerinde tedavi görerek endorfin seviyelerini stabilize etmeleri gerekmektedir.

6. Rehabilitasyonun ilk 7 gününde hastaların bira ve alkollü içecek kullanmaları yasaktır. Aksi takdirde uyuşturucu bağımlılığı isteği devam edecektir.

Notlar: Hastaların yukarıda sayılan zorunlu koşullara uymamaları durumunda başarı oranı yok denecek kadar az bir seviyeye inmektedir.

III. Detoks Sürecinde Cedemex Kullanımı

1. Saldırganlık Tedavisi (Bağımlılığı önlemek ve isteği engellemek için)

Dönem 4 günden oluşmaktadır.

  • İlk gün, yemek saatleri dışında 5-6 seferde 30 tablet alınır.
  • İkinci gün, yemek saatleri dışında 8-10 seferde 40 tablet alınır.
  • Üçüncü gün, yemek saatleri dışında 5-6 seferde 30 tablet alınır.
  • Dördüncü gün, yemek saatleri dışında 4-5 seferde 20 tablet alınır.

Notlar: Cedemex’in etkisinin arttırılması için genellikle yemeklerden yaklaşık bir saat önce veya sonra alınmalıdır. Uzun süredir bağımlı olan hastaların saldırganlık dönemi tedavisinde ikinci ve üçüncü günlerde tamamıyla stabilize olabilmek için doz miktarı arttırılabilir.

Eğer şunlar olursa: Morfinin hızlıca elimine edilmesine bağlı olarak kusma, bulantı veya ishal olması durumunda; hasta 25mg Primferan tabletlerden günde 2 defa toplam 2 ya da 4 tablet alarak rahatlayabilir.

Hasta uyku problemi yaşayacak olursa rahatsızlığın giderilmesi amacıyla 25mg Amitriptyline tabletlerden yatağa gitmeden önce 2 ya da 4 adet alabilir ancak bu ilacı en fazla 2-3 gün kullanmalı daha uzun süre devam etmemelidir.

Detoksifikasyon döneminde Methadone, Seduxel, vb. bağımlılık ilaçları kullanılmamalıdır. (Opizoic, TecpinCodein, …).

2. Saldırganlık Dönemi Sonrası Tedavi (Psikolojik bağımlılığı engellemek için)

4 gün olarak planlanan saldırganlık dönemi tedavisi hastanın bağımlılıktan kurtulmasına ve uyuşturucuya olan isteğinin engellenmesine yeterlidir çünkü Cedemex düşük beyin aralığında hipofiz bezlerini uyararak morfinden kurtulmayı sağlar ancak yeniden bağımlılığın önlenebilmesi için psikolojik dönemin atlatılması uzun süre boyunca Cedemex kullanmayı gerektirebilmektedir.

Beşinci günden itibaren yemek saatleri dışında günde 2 defa toplam 10 adet 500mg Cedemex tablet alınmalıdır.

Uygulama süresi en az 6 aydır.

3. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon tedavisi

Hasta, az ya da çok, bağımlılıktan kaynaklanan işlev bozukluklarına (metal bozukluğu, hafıza kaybı, cinsel isteksizlik vb.) sahiptir. 4 günlük saldırganlık dönemi tedavisinin ardından hastanın işlevselliğini yeniden kazanabilmesi ve yeniden bağımlılığın engellenerek normal hayatına dönebilmesi için aşağıdaki ilaçları kullanması gerekmektedir.

Hafızayı kurtarmak için: Yemek saatleri dışında günde 2 defa 30 günde toplam 60 adet 30mg Duxil tablet alınmalıdır.

Depresyonu önlemek için: Yemeklerden sonra günde 2 defa 5-10 günde toplam 20 adet 25mg Amitriptylin tablet alınmalıdır.

Psikolojik işlevi düzeltmek için: 1 adet 50mg Deca Duraboline ampul intramüsküler enjeksiyon olarak alınmalıdır.